Tento odstavec je věnován všem, bez kterých by náš tábor jen těžko byl takový, jaký jej známe. Těmto lidem a organizacím patří velký dík za to, že nám pomáhají a většinou za to ani nic nechtějí. „Děláme to přeci pro děti“ a tak to má být.

 • Radarová základna AČR Stará Ves nad Ondřejnicí – zapůjčení armádního stanu, věnování tematických věcí do pokladu
 • paní Sýkorová – zapůjčení postelí
 • pan Liberda – zapůjčení armádních stanů
 • skautský oddíl Brušperk – zapůjčení podsadových stanů
 • pan Jančák – zapůjčení aut pro přepravu věcí nezbytných na přípravu tábora, zajištění dřeva
 • pan Vlk – zajištění dřeva na postavení táborových staveb
 • pan Hofírek – zapůjčení lavic a stolů
 • pan Pavlátek – pomoc při odvozu věcí z tábořiště
 • ZŠ Stará Ves n. O. – zapůjčení várnic
 • Jarek Konečný – náš dvorní fotograf
 • A velké poděkování patří rodičům dětí, kteří nám přispěli hmotnými dary či finančně.

V loňských ročnících nás také podpořili:

 • Arcelor Mitall – finanční příspěvek pro zakoupení a zhotovení polní sprchy
 • Moravskoslezský kraj – předměty do pokladu

Pokud byste si zveřejnění Vašeho jména nepřáli, dejte nám prosím vědět. A samozřejmě jestli jsme na někoho zapomněli, hluboce se omlováme neb náš dík patří i Vám!