Poděkování

Tento odstavec je věnován všem, bez kterých by náš tábor jen těžko byl takový, jaký jej známe. Těmto lidem a organizacím patří velký dík za to, že nám pomáhají a většinou za to ani nic nechtějí. „Děláme to přeci pro děti“ a tak to má být.

 • sochař Václav PADE Lemon - ukázka své práce a výuka dětí
 • MENTALCAFE - příprava lahodné kávy a dalších nápojů během návštěvního dne
 • VŠB Laser Game - přenosná laser game v terénu!
 • obec Ostravice - zapůjčení vodní cisterny pro převoz pitné vody do tábořiště
 • radarová základna AČR Stará Ves nad Ondřejnicí – zapůjčení armádního stanu
 • paní Sýkorová – zapůjčení postelí
 • skautský oddíl Brušperk – zapůjčení podsadových stanů
 • pan Jančák – zapůjčení aut pro přepravu věcí nezbytných na přípravu tábora, zajištění dřeva
 • pan Hofírek – zapůjčení lavic a stolů
 • Jarek Konečný – náš dvorní fotograf
 • A velké poděkování patří rodičům dětí, kteří nám přispěli hmotnými dary či finančně.

V loňských ročnících nás také podpořili:

 • Arcelor Mitall – finanční příspěvek pro zakoupení a zhotovení polní sprchy
 • Moravskoslezský kraj – předměty do pokladu

Pokud byste si zveřejnění Vašeho jména nepřáli, dejte nám prosím vědět. A samozřejmě jestli jsme na někoho zapomněli, hluboce se omlováme neb náš dík patří i Vám!